Международен научен и информационен  център Трацика
 
Трацика е дружество с нестопанска цел, което организира, координира и продуцира интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието. Трацика съдейства за международни сътрудничества и подкрепя развитието на най-новите изследвания, изкуство и културната индустрия от екипи съставени от млади и утвърдени професионалисти и студенти. Трацика насърчава разбирането на важността на науката, изкуството, културата и образованието за живота в днешния глобализиран свят чрез световно разпространение на резултатите и въздействието на своите проекти.
 
МНИЦ Трацика е вписана под № 200090917024 в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на Министерство на правосъдието на Република България
Място за вашата реклама!